Ogłoszenia i aktualności

2 stycznia, 2021

Sprawozdanie za 2020 rok:

1/ Najważniejsze -Eucharystia:
– Katechizm Kościoła Katolickiego: „Parafia jest miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną i świąteczną celebrację Eucharystii. Największe uderzenie władz poszło więc na to, co najważniejsze dla wierzących. Stopniowo ograniczano możliwość uczestnictwa we Mszy św., by na czas Wielkanocy zmniejszyć liczbę wiernych w kościele do 5 osób. Zwiększaliśmy liczbę Mszy św. na wiosnę i na Boże Narodzenie do 7. W najtrudniejszym okresie Wielkanocy można było dzięki ks. Adamowi uczestniczyć w Liturgii przez przekaz Internetowy.
– W czasie lata i wczesnej jesieni we Mszach św. uczestniczyło ok. 330 -350 osób (18-19% parafian). W listopadzie i grudniu (nie licząc Bożego Narodzenia) ok. 260 -270 osób (14 -15% parafian). Na Roraty uczęszczało 3 dzieci.

2/ Liturgia sakramentalna w minionym roku: .
– do wspólnoty naszej parafii przez sakrament chrztu świętego zostało wprowadzonych 14 dzieci: 9 dziewczynek i 5 chłopców.
– 19 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej w dwóch grupach: w lipcu i we wrześniu.
– zaledwie 1 para w naszym kościele zawarła sakramentalny związek małżeński.
– W minionym roku pożegnaliśmy z naszej wspólnoty 26 osób. Ponadto były pogrzeby 3 osób pochodzących od nas choć od lat mieszkających poza Parafią.
– Zmarło więc o 12 osób więcej niż się urodziło i ten ujemny wynik utrzymuje się od wielu lat.

3/ Życie wspólnotowe naszej Parafii:
– Najbardziej istotnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty była nieoczekiwana, niekonsultowana decyzja biskupów z końca sierpnia iż w naszej parafii odtąd posługę duszpasterską będzie pełnił 1 kapłan. W wyniku tej decyzji po 2 latach posługi u nas został przeniesiony do Libiąża ks. Adam Janowiak.
– W szkole religii zaczęła uczyć świecka katechetka.
– W październiku została powołana z wyboru wiernych nowa – 13 osobowa Rada Duszpasterska.
– W styczniu ulicami naszej Parafii przeszedł „Orszak Trzech Króli” oraz odbył się koncert kolęd i pastorałek przy udziale naszej scholi.
– W wyniku wprowadzanych przez rząd restrykcji wszystkie inne zaplanowane wydarzenia – organizowane od lat przez Parafię – zostały odwołane.
– od początku roku do końca września włączyliśmy się do diecezjalnej wieczornej adoracji -modlitwy za nasze rodziny, Ojczyznę i Kościół w Polsce.
– przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem wspieraliśmy paczkami potrzebujących z naszej Parafii.

1/ Najważniejsze -Eucharystia:
– Katechizm Kościoła Katolickiego: „Parafia jest miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną i świąteczną celebrację Eucharystii. Największe uderzenie władz poszło więc na to, co najważniejsze dla wierzących. Stopniowo ograniczano możliwość uczestnictwa we Mszy św., by na czas Wielkanocy zmniejszyć liczbę wiernych w kościele do 5 osób. Zwiększaliśmy liczbę Mszy św. na wiosnę i na Boże Narodzenie do 7. W najtrudniejszym okresie Wielkanocy można było dzięki ks. Adamowi uczestniczyć w Liturgii przez przekaz Internetowy.
– W czasie lata i wczesnej jesieni we Mszach św. uczestniczyło ok. 330 -350 osób (18-19% parafian). W listopadzie i grudniu (nie licząc Bożego Narodzenia) ok. 260 -270 osób (14 -15% parafian). Na Roraty uczęszczało 3 dzieci.

2/ Liturgia sakramentalna w minionym roku:
– do wspólnoty naszej parafii przez sakrament chrztu świętego zostało wprowadzonych 14 dzieci: 9 dziewczynek i 5 chłopców.
– 19 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej w dwóch grupach: w lipcu i we wrześniu.
– zaledwie 1 para w naszym kościele zawarła sakramentalny związek małżeński.
– W minionym roku pożegnaliśmy z naszej wspólnoty 26 osób. Ponadto były pogrzeby 3 osób pochodzących od nas choć od lat mieszkających poza Parafią.
– Zmarło więc o 12 osób więcej niż się urodziło i ten ujemny wynik utrzymuje się od wielu lat.

3/ Życie wspólnotowe naszej Parafii:
– Najbardziej istotnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty była nieoczekiwana, niekonsultowana decyzja biskupów z końca sierpnia iż w naszej parafii odtąd posługę duszpasterską będzie pełnił 1 kapłan. W wyniku tej decyzji po 2 latach posługi u nas został przeniesiony do Libiąża ks. Adam Janowiak.
– W szkole religii zaczęła uczyć świecka katechetka.
– W październiku została powołana z wyboru wiernych nowa – 13 osobowa Rada Duszpasterska.
– W styczniu ulicami naszej Parafii przeszedł „Orszak Trzech Króli” oraz odbył się koncert kolęd i pastorałek przy udziale naszej scholi.
– W wyniku wprowadzanych przez rząd restrykcji wszystkie inne zaplanowane wydarzenia – organizowane od lat przez Parafię – zostały odwołane.
– od początku roku do końca września włączyliśmy się do diecezjalnej wieczornej adoracji -modlitwy za nasze rodziny, Ojczyznę i Kościół w Polsce.
– przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem wspieraliśmy paczkami potrzebujących z naszej Parafii.

4/ Sprawy gospodarcze Parafii:
– W związku z panującą „pandemią” uniemożliwiającą zebranie odpowiednich środków finansowych planowane zakończenie remontu górnego kościoła zostało przełożone na 2021 rok. Firma planuje podjąć prace w naszym kościele ok. maja / czerwca.
– Choć nie prowadziliśmy dużych prac w kościele, to ciągle coś trzeba było naprawiać.
– Ze względu na wiek urządzeń był naprawiany piec gazowy, kilkakrotnie sterowanie dzwonów (nowe wyceniono na ok. 16.000 zł).
– W połowie czerwca bardzo silne, burzowe wyładowanie poniszczyło nam część obwodów elektrycznych, część nagłośnienia i sprzętu elektronicznego.
– W tym roku zostało ufundowane: figury do szopki; duża, metalowa barierka w kaplicy cmentarnej; wykonano dokumentację kaplicy cmentarnej dla jej odbioru.

5/ Finanse Parafii.
– W całym 2020 roku wydatki zawiązane z funkcjonowaniem Parafii wyniosły ok. 83.000 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem kościoła np. różne opłaty, niektóre naprawy; obowiązkowe opłaty na rzecz diecezji jak i nasza pomoc potrzebującym: misje, powodzianie na Podkarpaciu, dotknięci wybuchem mieszkańcy Bejrutu, dzieło ‘trzeciego tysiąclecia’.
– Mimo znacznego zmniejszenia liczby wiernych na Mszach św. co wiązało się też ze spadkiem ofiar udało się nam z tych ofiar mszalnych jak i czasami wpłat bankowych pokryć wszystkie wspomniane wydatki. Jesteśmy obecnie na niewielkim plusie.
– Na koncie parafialnym mieliśmy na początku roku ok. 10.000 zł. obecnie jest 91.000 zł. Są to pieniądze pochodzące z comiesięcznych zbiórek: w styczniu i lutym zbieranych po domach i od czerwca do kopert. Mam nadzieję, że do maja uda nam się uzbierać pełną kwotę, by być całkowicie wypłaconym po zakończeniu planowanych prac.

6/ Podziękowania:
– Ks. Adamowi Janowiakowi za całość 2-letniej posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
– Panu organiście za pracę w kościele. Członkom scholi za piękną oprawę muzyczną wielu Mszy świętych. Pani Teresie Tekieli za prowadzenie śpiewu w dni powszednie. Ministrantom za służbę przy ołtarzu.
– Członkom zespołu charytatywnego za pomoc potrzebującym oraz wszystkim, którzy składali dla nich dary.
– Panu Władysławowi Jarczykowi za troskę o cmentarz.
– Panu Edwardowi Kowalskiemu za pełnienie funkcji „społecznego kościelnego” szczególnie przez pomoc w czasie pogrzebów i dbanie o otoczenie kościoła.
– Panu Adamowi Wichrowi za wiele bezpłatnych napraw urządzeń elektrycznych jak i wspomnianego pieca oraz zawieszenia dzwonów.
– Wszystkim, którzy są zatroskani o Parafię i mimo trudnych czasów pamiętają o wsparciu finansowym Kościoła.

Szczęść Boże wszystkim w Nowym Roku.

 

26 grudnia, 2020

Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020

 1. W naszym kościele może przebywać 65 osób. Proszę o przestrzeganie tzw. dystansu.
 2. Do 10 I (Niedziela chrztu Pańskiego) w niedzielę i uroczystości Msze św. będą odprawiane w następujących godzinach: 7.00; 8.45; 10.00; 11.15; 13.15; 14.30; 15.45.
 3. Od poniedziałku wracamy do poprzedniego porządku odprawiania Mszy św. w dni powszednie: poniedziałek: 7.00; wtorek: 16.15, 17.00; od środy do soboty: 7.00, 16.15, 17.00.
 4. W środę po Mszy św. o 16.15 nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.
 5. W czwartek o 17.00 Msza św. i nabożeństwo dziękczynne za 2020 rok.
 6. W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Msze jak w niedziele).
 7. W sobotę o 16.00 różaniec i nabożeństwo I soboty miesiąca. O 17.00 Msza św.
 8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 7.00 zmianka tajemnic różańca.
 9. Bóg zapłać za grudniowe ofiary na remont kościoła w wysokości: 2.130 zł.
 10. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli dary na rzecz potrzebujących z naszej Parafii jak również wszystkim, którzy przygotowali paczki i rozwieźli je do parafian.  Bóg zapłać.
 11. Bóg zapłać pewnej osobie za ufundowanie nowych znacznie większych figur do szopki. Dziękuję za pomoc w przystrojeniu szopki pani Małgorzacie Ciupek.

Czytaj dalej

19 grudnia, 2020

4 Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2020

1. W naszym kościele może przebywać 65 osób. Proszę o przestrzeganie tzw. dystansu. Proszę również, by jeśli komuś to nie przeszkadza wybierać również Msze św. o 13.15 i 15.00, gdyż dotychczas uczestniczyło w nich znacznie mniej osób.
2. Możliwość spowiedzi codziennie na pół godziny przed każdą Mszą św.
3. W czwartek – w Wigilię Msza św. tylko o 7.00 – jako Msza roratnia.
4. Pasterka
– o 22.00 dla mieszkających na północ od kościoła
– o 24.00 dla mieszkających na południe od kościoła
5. W piątek Uroczystość Bożego Narodzenia, w sobotę św. Szczepana.
Ponieważ biskupi pozwolili nam na odprawianie więcej Mszy św. w tych szczególnych dniach to od 25 XII (Boże Narodzenie) do 10 I (Niedziela chrztu Pańskiego) w niedzielę i uroczystości Msze św. będą odprawiane w następujących godzinach: 7.00; 8.45; 10.00; 11.15; 13.15; 14.30; 15.45. Proszę również, by (jeśli komuś to nie przeszkadza) wybierać Msze św. po południu, na które dotychczas uczęszczało mnie wiernych.
6. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za uczestnictwo w zbiórce żywności w sklepach w Naszej Parafii. Zebrane dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z Kwaczały.

Czytaj dalej

12 grudnia, 2020

3 Niedziela Adwentu – 13 grudnia 2020

1. Parafialny zespół Caritas zaprasza do udziału w świątecznej akcji zbiórki żywności. Do przyszłej niedzieli w sklepach naszej miejscowości oraz w kościele wystawione będą kosze na żywność długoterminową. Zebrane dary przekażemy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kwaczały. Dziękujemy za pomoc wszystkim ofiarodawcom.

2. Przy wejściu do kościoła można pobrać opłatki na stół wigilijny. Ofiary za nie można wrzucić do skarbony obok. Ponieważ w tym roku nie będzie kolędy będą one przeznaczone dla naszych ministrantów.

3. W związku z tym, że nie będzie kolędy – w uroczystość „Trzech Króli” (6 stycznia) na każdej Mszy św. zostanie poświęcona woda i można będzie zabrać kadzidło i kredę na oznaczenie naszych domów oraz teksty stosownych modlitw.

4. W tym roku w naszym dekanacie nie będzie organizowanych całodniowych spowiedzi dla poszczególnych parafii. Dlatego przed Bożym Narodzeniem w naszym kościele można będzie skorzystać ze spowiedzi codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. Od jutra do Wigilii w dni powszednie będą wieczorem 3 Msze św. o 16.00, 17.00, 18.00. nie będzie innych nabożeństw. Niedzielna Msza św. o 13.00 zostaje przesunięta na godz. 13.15.
5. Ponieważ wiele osób mówiło mi, że nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez Pasterki to z powodu obecnych obostrzeń będą 2 Pasterki:
– o 22.00 dla mieszkających od kościoła na północ
– o 24.00 dla mieszkających od kościoła na południe.

Czytaj dalej