Parafia p.w. św. Stanisława Kostki

Ślub

Sakrament małżeństwa:

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par.

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na to spotkanie należy przynieść:

  • Dowód osobisty.
  • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
  • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
  • Świadectwo ukończenia nauki religii.
  • W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  • Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy).