Parafia p.w. św. Stanisława Kostki

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:

poniedziałek i środa – po zakończeniu Mszy wieczornej przez pół godziny

oraz w sobotę od 8.00 do 9.00

W niedzielę i święta kancelaria jest NIECZYNNA

 

 

Informacje dotyczące Sakramentów Świętych:

 Chrzest

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w 3 niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 11.00 (w razie potrzeby również w soboty po Mszy św. wieczornej.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

 • Akt urodzenia dziecka z USC.
 • Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego rodziców.
 • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafia dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić te funkcję.

 Sakrament małżeństwa:

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par.

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na to spotkanie należy przynieść:

 • Dowód osobisty.
 • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
 • Świadectwo ukończenia nauki religii (indeks katechizacji)
 • W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy).

Pogrzeb

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

 • Akt zgonu z USC.
 • Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).
 • Pisemną zgodę na pogrzeb od ks. Proboszcza parafii zamieszkania (jeśli osoba zmarła mieszkała poza nasza Parafia).

Jeśli zmarły ma być chowany na cmentarzu parafialnym, należy także przynieść potwierdzenie prawa do miejsca na tym cmentarzu.