Parafia p.w. św. Stanisława Kostki

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim wiernym
i gościom najlepsze życzenia,
niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia nas radością,
pokojem, nadzieją i miłością.
Niech blask poranka wielkanocnego
opromienia naszą codzienność tak,
byśmy potrafili dzielić się z innymi wiarą
w zwycięstwo dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem,
życia nad śmiercią.
Niech Zwycięzca  śmierci, piekła i szatana,
udziela nam wszystkim potrzebnych łask
i dodaje sił duchowych
i fizycznych do codziennego życia w blasku wielkanocnego poranka.
Życzą wasi duszpasterze