Parafia p.w. św. Stanisława Kostki

W hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

Jan Paweł II

 

W 100 rocznicę urodzin Wielkiego Papieża Jana Pawła II nasza parafia uczciła Jego pamięć. Dziękowaliśmy za dar Jego życia i dzieło które zostawił. Tym bardziej składamy Mu hołd, gdyż to dzięki Niemu powstała parafia w Kwaczale, kiedy podczas wizytacji kanonicznej babickiej parafii w roku 1975 jako ówczesny metropolita krakowski odwiedził naszą miejscowość. Zapisał wtedy w swoich notatkach, iż widzi potrzebę budowy kościoła w Kwaczale. Społeczność lokalna rozpoczęła wtedy usilne starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła i stworzenie samodzielnej parafii.

W podzięce dziś w południe z wieży naszego kościoła można było usłyszeć ukochaną pieśń Ojca Świętego – „Barkę”. Po wieczornej Mszy świętej Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Panią Sołtys złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i zaśpiewali dla naszego świętego rodaka.

Niech Jego dzieło rozwija się w nas wszystkich i niech z nieba, z okna niebieskiego wstawia się za nami.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.