Parafia p.w. św. Stanisława Kostki

Sprawozdanie za 2020 rok:

1/ Najważniejsze -Eucharystia:
– Katechizm Kościoła Katolickiego: „Parafia jest miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną i świąteczną celebrację Eucharystii. Największe uderzenie władz poszło więc na to, co najważniejsze dla wierzących. Stopniowo ograniczano możliwość uczestnictwa we Mszy św., by na czas Wielkanocy zmniejszyć liczbę wiernych w kościele do 5 osób. Zwiększaliśmy liczbę Mszy św. na wiosnę i na Boże Narodzenie do 7. W najtrudniejszym okresie Wielkanocy można było dzięki ks. Adamowi uczestniczyć w Liturgii przez przekaz Internetowy.
– W czasie lata i wczesnej jesieni we Mszach św. uczestniczyło ok. 330 -350 osób (18-19% parafian). W listopadzie i grudniu (nie licząc Bożego Narodzenia) ok. 260 -270 osób (14 -15% parafian). Na Roraty uczęszczało 3 dzieci.

2/ Liturgia sakramentalna w minionym roku: .
– do wspólnoty naszej parafii przez sakrament chrztu świętego zostało wprowadzonych 14 dzieci: 9 dziewczynek i 5 chłopców.
– 19 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej w dwóch grupach: w lipcu i we wrześniu.
– zaledwie 1 para w naszym kościele zawarła sakramentalny związek małżeński.
– W minionym roku pożegnaliśmy z naszej wspólnoty 26 osób. Ponadto były pogrzeby 3 osób pochodzących od nas choć od lat mieszkających poza Parafią.
– Zmarło więc o 12 osób więcej niż się urodziło i ten ujemny wynik utrzymuje się od wielu lat.

3/ Życie wspólnotowe naszej Parafii:
– Najbardziej istotnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty była nieoczekiwana, niekonsultowana decyzja biskupów z końca sierpnia iż w naszej parafii odtąd posługę duszpasterską będzie pełnił 1 kapłan. W wyniku tej decyzji po 2 latach posługi u nas został przeniesiony do Libiąża ks. Adam Janowiak.
– W szkole religii zaczęła uczyć świecka katechetka.
– W październiku została powołana z wyboru wiernych nowa – 13 osobowa Rada Duszpasterska.
– W styczniu ulicami naszej Parafii przeszedł „Orszak Trzech Króli” oraz odbył się koncert kolęd i pastorałek przy udziale naszej scholi.
– W wyniku wprowadzanych przez rząd restrykcji wszystkie inne zaplanowane wydarzenia – organizowane od lat przez Parafię – zostały odwołane.
– od początku roku do końca września włączyliśmy się do diecezjalnej wieczornej adoracji -modlitwy za nasze rodziny, Ojczyznę i Kościół w Polsce.
– przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem wspieraliśmy paczkami potrzebujących z naszej Parafii.

1/ Najważniejsze -Eucharystia:
– Katechizm Kościoła Katolickiego: „Parafia jest miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną i świąteczną celebrację Eucharystii. Największe uderzenie władz poszło więc na to, co najważniejsze dla wierzących. Stopniowo ograniczano możliwość uczestnictwa we Mszy św., by na czas Wielkanocy zmniejszyć liczbę wiernych w kościele do 5 osób. Zwiększaliśmy liczbę Mszy św. na wiosnę i na Boże Narodzenie do 7. W najtrudniejszym okresie Wielkanocy można było dzięki ks. Adamowi uczestniczyć w Liturgii przez przekaz Internetowy.
– W czasie lata i wczesnej jesieni we Mszach św. uczestniczyło ok. 330 -350 osób (18-19% parafian). W listopadzie i grudniu (nie licząc Bożego Narodzenia) ok. 260 -270 osób (14 -15% parafian). Na Roraty uczęszczało 3 dzieci.

2/ Liturgia sakramentalna w minionym roku:
– do wspólnoty naszej parafii przez sakrament chrztu świętego zostało wprowadzonych 14 dzieci: 9 dziewczynek i 5 chłopców.
– 19 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej w dwóch grupach: w lipcu i we wrześniu.
– zaledwie 1 para w naszym kościele zawarła sakramentalny związek małżeński.
– W minionym roku pożegnaliśmy z naszej wspólnoty 26 osób. Ponadto były pogrzeby 3 osób pochodzących od nas choć od lat mieszkających poza Parafią.
– Zmarło więc o 12 osób więcej niż się urodziło i ten ujemny wynik utrzymuje się od wielu lat.

3/ Życie wspólnotowe naszej Parafii:
– Najbardziej istotnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty była nieoczekiwana, niekonsultowana decyzja biskupów z końca sierpnia iż w naszej parafii odtąd posługę duszpasterską będzie pełnił 1 kapłan. W wyniku tej decyzji po 2 latach posługi u nas został przeniesiony do Libiąża ks. Adam Janowiak.
– W szkole religii zaczęła uczyć świecka katechetka.
– W październiku została powołana z wyboru wiernych nowa – 13 osobowa Rada Duszpasterska.
– W styczniu ulicami naszej Parafii przeszedł „Orszak Trzech Króli” oraz odbył się koncert kolęd i pastorałek przy udziale naszej scholi.
– W wyniku wprowadzanych przez rząd restrykcji wszystkie inne zaplanowane wydarzenia – organizowane od lat przez Parafię – zostały odwołane.
– od początku roku do końca września włączyliśmy się do diecezjalnej wieczornej adoracji -modlitwy za nasze rodziny, Ojczyznę i Kościół w Polsce.
– przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem wspieraliśmy paczkami potrzebujących z naszej Parafii.

4/ Sprawy gospodarcze Parafii:
– W związku z panującą „pandemią” uniemożliwiającą zebranie odpowiednich środków finansowych planowane zakończenie remontu górnego kościoła zostało przełożone na 2021 rok. Firma planuje podjąć prace w naszym kościele ok. maja / czerwca.
– Choć nie prowadziliśmy dużych prac w kościele, to ciągle coś trzeba było naprawiać.
– Ze względu na wiek urządzeń był naprawiany piec gazowy, kilkakrotnie sterowanie dzwonów (nowe wyceniono na ok. 16.000 zł).
– W połowie czerwca bardzo silne, burzowe wyładowanie poniszczyło nam część obwodów elektrycznych, część nagłośnienia i sprzętu elektronicznego.
– W tym roku zostało ufundowane: figury do szopki; duża, metalowa barierka w kaplicy cmentarnej; wykonano dokumentację kaplicy cmentarnej dla jej odbioru.

5/ Finanse Parafii.
– W całym 2020 roku wydatki zawiązane z funkcjonowaniem Parafii wyniosły ok. 83.000 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem kościoła np. różne opłaty, niektóre naprawy; obowiązkowe opłaty na rzecz diecezji jak i nasza pomoc potrzebującym: misje, powodzianie na Podkarpaciu, dotknięci wybuchem mieszkańcy Bejrutu, dzieło ‘trzeciego tysiąclecia’.
– Mimo znacznego zmniejszenia liczby wiernych na Mszach św. co wiązało się też ze spadkiem ofiar udało się nam z tych ofiar mszalnych jak i czasami wpłat bankowych pokryć wszystkie wspomniane wydatki. Jesteśmy obecnie na niewielkim plusie.
– Na koncie parafialnym mieliśmy na początku roku ok. 10.000 zł. obecnie jest 91.000 zł. Są to pieniądze pochodzące z comiesięcznych zbiórek: w styczniu i lutym zbieranych po domach i od czerwca do kopert. Mam nadzieję, że do maja uda nam się uzbierać pełną kwotę, by być całkowicie wypłaconym po zakończeniu planowanych prac.

6/ Podziękowania:
– Ks. Adamowi Janowiakowi za całość 2-letniej posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
– Panu organiście za pracę w kościele. Członkom scholi za piękną oprawę muzyczną wielu Mszy świętych. Pani Teresie Tekieli za prowadzenie śpiewu w dni powszednie. Ministrantom za służbę przy ołtarzu.
– Członkom zespołu charytatywnego za pomoc potrzebującym oraz wszystkim, którzy składali dla nich dary.
– Panu Władysławowi Jarczykowi za troskę o cmentarz.
– Panu Edwardowi Kowalskiemu za pełnienie funkcji „społecznego kościelnego” szczególnie przez pomoc w czasie pogrzebów i dbanie o otoczenie kościoła.
– Panu Adamowi Wichrowi za wiele bezpłatnych napraw urządzeń elektrycznych jak i wspomnianego pieca oraz zawieszenia dzwonów.
– Wszystkim, którzy są zatroskani o Parafię i mimo trudnych czasów pamiętają o wsparciu finansowym Kościoła.

Szczęść Boże wszystkim w Nowym Roku.